Inwestycja w instalację fotowoltaiczną może być niezwykle opłacalna, ale jej efektywność i możliwość ograniczania rachunków za prąd zależy od doboru mocy i konfiguracji. Jednym z kluczowych czynników jest obecność magazynu energii, który ma duże znaczenie dla rozliczeń w systemie net-billing. Zobacz, czym jest i jak działa magazyn energii do fotowoltaiki oraz jak dopasować magazyn do instalacji.

Jak działa i do czego służy fotowoltaiczny magazyn energii?

Każda duża, przemysłowa farma fotowoltaiczna wyposażona jest w magazyny energii, które pomagają gromadzić nadwyżki wygenerowanego prądu. Instalacje przydomowe często nie są wyposażone w te urządzenia. Jeśli naszym celem jest jedynie dywersyfikacja źródeł energetycznych, komponenty te mogą być uznane za opcjonalne. Jeśli jednak celem jest generowanie jak największych oszczędności, a fotowoltaika ma być głównym źródłem zasilania gospodarstwa, warto rozważyć zakup magazynów energii od firmy Hewalex.

Z oczywistych powodów fotowoltaika pracuje w ciągu dnia. Choć zużycie energetyczne gospodarstwa domowego w nocy jest znacznie niższe, wciąż występuje. Nadwyżki prądu powstałe za dnia są przesyłane do sieci i rozliczane w systemie net-billingu. Aby móc je wykorzystać później na potrzeby gospodarstwa, można zacząć je magazynować we własnym systemie.

Jak dobrać magazyn energii PV? Czy to się opłaca?

Parametry magazynu energii powinny być każdorazowo ściśle dopasowane do danej instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie ze złotą regułą dla fotowoltaiki 10 kW powinno się dobrać magazyn energii co najmniej 10 kWh. W praktyce jednak wiele zależy od aspektów szczegółowych, takich jak faktyczny poziom generowania energii elektrycznej, rzeczywiste potrzeby gospodarstwa domowego, a także indywidualne cele związane z oszczędzaniem energii i przesyłem jej części do sieci. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że osoby posiadające magazyn energii wciąż mogą korzystać z rozliczeń z sieci. Istnieją jednak specjalistyczne rozwiązania, które umożliwiają tworzenie hybrydowych lub całkowicie niezależnych od sieci instalacji fotowoltaicznych.

Głównym mankamentem związanym z inwestycją w magazyn energii do fotowoltaika jest stosunkowo wysoka cena tego przedsięwzięcia. W przeciwieństwie do samej instalacji fotowoltaicznej okres gwarancyjny oferowany przez producentów magazynów z reguły jest krótszy od okresu zwrotu z inwestycji. Sprawia to, że podzespoły te wykorzystywane są przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych, na użytek farm fotowoltaicznych lub w celach specjalistycznych.